Nuffnang Ads

Thursday, 9 May 2019

Tukar milik hartanah. Are you ready?

Hey. I just found out blog post I wrote back in 2016. (you can refer my past post, copy and paste frm FB entry).

Turns out ada few blogs, even official blog from property companies pun copy and paste my past entry ni. haha. so cnp after another. who cares, huh.

This hartanah I'm talking about is more on kediaman, residential property, not  for industrial, commercial or land acquisition. Thanks to all my property geng as well for their input.

Here I am, repost same info in 2019. Procedure may differ by now as years go by. But hey, we need to always be ready right? of all what-ifs...what if you suddenly had nowhere to go and need to support your kids, etc and you didnt know your rights?
Sentiasa lah bersedia. Sediakan payung sebelum hujan. See, Google search engine, taip Tukarmilik hartanah, my blogpost in 2016 keluar dulu hahahaha

oh kalau premium land mcmana pula? I had a land at Sg Buloh and waiting for title transfer. That procedure will be in my next blog so stay tune.
PANDUAN LENGKAP PINDAHMILIK HARTANAH

"PANDUAN LENGKAP PINDAHMILIK HARTANAH"
=======================================

*Tak baca rugi.. dah baca boleh kongsi..

Masih ramai yang tidak tahu bagaimana untuk memohon penukaran pindahmilik hartanah tanpa perlu menggunakan khidmat Ejen Hartanah.

Jika anda diberikan sesuatu hartanah oleh ahli keluarga atau sesiapa sahaja, anda boleh menukar hak pemilikan hartanah tersebut dengan sendiri bagi menjimatkan kos.

Tahukah anda, sesuatu dokumen hak pemilikan atau geran hartanah adalah seperti Kad Pengenalan / Sijil Surat Beranak.

Penama yang tercatat dalam geran adalah pemilik hak mutlak hartanah walaupun bayaran telah dibuat atau hartanah diusahakan oleh individu lain.

Sekiranya pembelian menggunakan pinjaman bank atau tanah tersebut masih digadaikan oleh pihak bank, kebiasaannya melibatkan urusan bersama peguam.

Bagi hartanah atau rumah yang berstatus Strata atau bukan hartanah Standard, ianya berbeza dan mengambil masa kerana melibatkan permohonan kebenaran dari Kerajaan negeri. Setiap negeri mungkin berbeza dari segi syarat-syaratnya.

Secara umumnya, urusan penukaran atau pemindahan Hakmilik di Malaysia diuruskan di Pejabat Tanah dan Daerah / Galian di Malaysia.

.............................................................................

Terdapat 3 langkah prosedur pindahmilik;

(i) Proses Penyaksian
(ii) Proses Taksiran Duti Setem LHDN
(iii) Proses Pendaftaran / Geran di Pejabat Tanah

(i) PROSES PENYAKSIAN
=====================

Proses penyaksian adalah menggunakan Borang 14A Kanun Tanah Negara (PINDAHMILIK TANAH / BAHAGIAN / PAJAKAN) yang boleh diperolehi secara percuma di Pejabat Tanah. Borang ini perlu diisi oleh penama pembeli / penerima dan penjual / pemberi yang tercatat nama dalam geran.

Proses penyaksian boleh dilakukan di hadapan peguam (dikenakan bayaran) atau pegawai Pentadbir (percuma).

Jikalau geran berstatus Tanah Simpanan atau Rezab Melayu, penyaksian mestilah di hadapan pegawai pentadbir tanah. Paling penting pembeli / penerima dan penjual / pemberi mestilah hadir bersama semasa penyaksian dalam borang ini dilakukan.

Semasa kaedah penyaksian dilakukan, pastikan beberapa dokumen penting dibawa sekali. Dokumen tersebut adalah;

a) Kad Pengenalan kedua belah pihak.
b) Geran Hakmilik ASAL.
c) Borang 14A (Wajib diisi dengan PEN DAKWAT HITAM SAHAJA). Tidak boleh dipadamkan dengan liquid.
d) Sijil Kelahiran Asal jika melibatkan hartanah Rezab Melayu.
e) Surat Pemegang Amanah (jika berkaitan).
f) Lampirkan Surat Kebenaran Pindah Milik /Gadaian jika geran tercatat adanya Sekatan-Sekatan Kepentingan atau Kaveat.

Selepas kesemua lampiran di atas telah disemak dan disahkan benar, borang 14A tersebut akan ditandatangani oleh pembeli / penerima dan penjual / pemberi serta peguam / pegawai Pentadbir Tanah.

Info tambahan: Bawa bersama Borang Taksiran LHDN untuk ditandatangani oleh pembeli / penerima.

.............................................................................

(ii) PROSES TAKSIRAN DUTI SETEM LHDN
===================================

Proses Penyaksian dan proses Taksiran Duti Setem ini boleh dilakukan pada hari atau masa yang sama. Tetapi proses ke-2 ini mengambil masa kebiasaannya 1-2 minggu untuk selesai.

Proses taksiran memerlukan pembeli / penerima dan penjual / pemberi mengisi dan menandatangani Borang Permohonan Taksiran Pindah Milik Hartanah (Borang PDS 15).

Proses tandatangan hendaklah dilakukan semasa pembeli / penerima berkumpul untuk menandatangani Borang 14A.

Borang PDS 15 ini boleh diserahkan oleh sesiapa sahaja atau wakil ke pejabat LHDN.

.............................................................................

Dokumen penting yang perlu diserahkan adalah;

1) Borang PDS 15 yang diisi dan ditandatangani pembeli / penerima dan penjual / pemberi (Pastikan alamat surat-menyurat pembeli / penerima betul kerana surat taksiran LHDN akan dihantar ke alamat tersebut).
2) Salinan Borang 14A.
3) Salinan Geran.
4) Salinan Kad Pengenalan semua pembeli  penerima dan penjual / pemberi.

Setelah ianya diserahkan, anda perlu menunggu surat Notis Taksiran Pindah Milik Harta Tanah yang menyebut berapa nilai harga duti setem yang anda perlu bayar kepada LHDN. Surat tersebut akan sampai kepada anda dalam tempoh 1-2 minggu selepas penyerahan.

Anda juga boleh menyemak status sama ada taksiran hartanah tersebut sama ada sudah selesai atau belum secara talian atau online di laman web Jabatan Penilaian & Perkhidmatan Harta (JPPH) dengan memasukkan no. adjudikasi atau No. kad pengenalan anda untuk mengetahui status.

Kiraan jumlah Duti Setem LHDN yang dikenakan untuk pemindahan Hakmilik hartanah adalah seperti berikut

Nilai Taksiran Peratusan Duti Setem;
- RM 100,000 pertama 1%
- RM 100,001 hingga 500,000 2%
- RM 500,001 dan ke atas 3%

Rujuk kalkulator pengiraan di sini: http://www.jpph.gov.my/V2/kira_dutisetem.php?versi=2

.............................................................................

Seterusnya anda dikehendaki membayar Duti Setem di pejabat LHDN dalam tempoh 30 hari dari tarikh notis tersebut.

Duti Setem boleh juga dibayar secara online dengan mencatatkan No. adjudikasi taksiran tersebut. Anda boleh mencetak Sijil Setem untuk diserahkan kepada Pejabat Tanah nanti.

Sekiranya berlaku kelewatan pembayaran, anda dikenakan penalti di bawah Seksyen 47A, Akta Setem 1949 sebanyak RM25.00 atau 5% daripada nilai Duti, yang mana lebih tinggi jika disetemkan dalam tempoh 3 bulan selepas tempoh masa untuk setem.

Penalti akan bertambah sekali ganda jika dibuat selepas tempoh 3 bulan tetapi sebelum 6 bulan daripada masa tersebut.

Jika selepas 6 bulan penalti akan bertambah sekali ganda lagi. Sebaiknya setelah menerima surat tersebut, segeralah membuat bayaran Duti Setem (penyeteman).

Info Tambahan: Semasa menunggu surat notis taksiran LHDN ni tiba, pembeli / penerima dan penjual / pemberi boleh menguruskan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam proses ke-3 nanti.

Antaranya adalah bil bayaran Cukai Tanah Tahun Semasa dan Cukai Taksiran (Pintu) Tahun Semasa atau surat / resit pengesahan Majlis Perbandaran.

Lebih banyak dokumen perlu disediakan jika pindah Hakmilik melibatkan hartanah syarikat, pertubuhan, Pemegang Amanah, Surat Kuasa, Pihak berkuasa negeri (low cost), gadaian dan kaveat.

.............................................................................

(iii) PROSES PENDAFTARAN / GERAN DAN PEJABAT TANAH
=======================================

Proses ini dibuat di Pejabat Tanah atau Pejabat Pendaftar di mana Hakmilik hartanah tersebut dikeluarkan.

Ia melibatkan penyerahan dokumen-dokumen berkaitan kepada pihak Pejabat Tanah sebelum Geran baru / perubahan dikeluarkan / dilakukan. Dokumen boleh diserahkan oleh pembeli atau wakil.

Dokumen asas yang perlu diserahkan adalah seperti berikut;

a) Borang 14A asal.
b) Hakmilik / Geran asal.
c) Sijil Setem LHDN.
d) Notis Taksiran LHDN asal.
e) Salinan Kad Pengenalan depan dan belakang pembeli / penerima.
f) Salinan Kad Pengenalan depan dan belakang penjual / pemberi.
g) Salinan resit / bil Cukai Tanah Tahun Semasa.
h) Salinan resit / bil Cukai Taksiran (Pintu) Tahun Semasa atau surat/resit pengesahan Majlis Bandaran.

Cukai Tanah Tahunan Semasa boleh disemak di Pejabat Tanah. Cukai-Cukai Taksiran (Pintu) Tahunan Semasa pula boleh diambil di Majlis Daerah / Bandaran.

Jika hartanah tersebut belum dikenakan Cukai Pintu, sila dapatkan surat pengesahan tersebut daripada Majlis Daerah / Bandaran.

.............................................................................

Sekiranya pindah Hakmilik melibatkan hartanah tertentu atau individu khas, beberapa dokumen tambahan perlu disertakan. Iaitu;

a) Sijil Kelahiran pembeli / penerima - jika melibatkan Tanah Rezab Melayu.
b) Surat Pemegang Amanah (jika melibatkan bahagian tanah tidak mencukupi atau penerima tidak cukup umur).
c) Salinan Surat Kuasa Wakil dan berdaftar di pejabat tanah (jika melibatkan kuasa tertentu).
d) Surat Kebenaran Pihak Berkuasa Negeri (jika melibatkan pihak berkuasa negeri seperti pembelian rumah kos rendah).
e) Surat Kebenaran Pemegang Gadaian - jika melibatkan hartanah yang masih digadai
f) Surat Kebenaran Pemegang Kaveat (jika melibatkan hartanah yang ada sekatan Kaveat).
g) Salinan Surat Nikah / Daftar Perkahwinan (jika pindah milik melibatkan suami isteri).
h) Salinan Sijil Kelahiran (jika pindah Hakmilik melibatkan anak-beranak / adik-beradik).
i) Jika pindakmilik melibatkan hartanah syarikat (lebih banyak dokumen disediakan melibatkan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), memorandum serta Article).
j) Jika pindak Hakmilik melibatkan pertubuhan (lebih banyak dokumen disediakan melibatkan carian Pendaftar Pertubuhan (ROS), senarai AJK, Akta Perlembagaan pertubuhan serta minit mesyuarat berkaitan).

Setelah dokumen-dokumen disemak olejlh pegawai Pejabat Tanah, anda dikehendaki menjelaskan bayaran pendaftaran pindah Hakmilik yang jumlahnya (bagi negeri Selangor) adalah seperti berikut :

Nilai Taksiran Jumlah Bayaran;
√ RM50,000 pertama = RM50
√ RM50,001 - RM200,000 = RM200.00
√ RM200,001 - RM500,000 = RM400.00
√ RM500,000 - RM1,000,000 = RM500.00
√ Melebihi RM1,000,000 = RM1,500.00

.............................................................................

Harus diingatkan, penyerahan kesemua dokumen dalam proses ke-3 ini hendaklah dilakukan dalam tempoh 3 BULAN dari tempoh Penyaksian Borang 14A.

Jika penyerahan dokumen dalam proses ke-3 ini dilakukan selepas 3 bulan dari tempoh penyaksian, anda akan dikenakan penalti 1x ganda daripada nilai bayaran pendaftaran pindak Hakmilik di atas.

Setelah pembayaran dibuat, anda akan diberikan resit dan Penyata Perserahan pejabat tanah. Serahkan kepada pegawai pejabat tanah untuk direkodkan dan anda boleh pulang ke rumah. Dalam tempoh 3 hingga 7 hari Hakmilik / geran yang baru akan dikeluarkan.

Sebagai penerima / pembeli atau wakil (perlukan surat wakil) bolehlah datang bersama Penyata Perserahan untuk mengutip Hakmilik / Geran baru tersebut.

Perlu diingatkan juga bahawa denda pungutan lewat (kecuali Hakmilik Strata) sebanyak RM100.00 akan dikenakan jika pungutan tidak dibuat dalam tempoh 7 hari bekerja selepas tarikh pendaftaran pindah Hakmilik.

√ Proses penyaksian (1 hari)
√ Proses notis Duti Setem (10 - 14 hari)
√ Proses pendaftaran / Geran (3 - 7 hari)

.............................................................................

Sekiranya anda membuat pindah Hamilik melalui khidmat peguam, anda akan dikenakan Fi & Caj Yuran Guaman.

Berikut ialah senarai sebahagian daripada fi dan caj yang akan dikenakan ke atas pembeli;

Jenis;
Duti Setem Perjanjian Jual Beli
Kadar:
- 1% ke atas RM100,000 pertama
- 0.5% untuk RM4,900,000 seterusnya

Jenis;
Duti Setem Perjanjian Pembiayaan
Kadar:
- 0.5% daripada jumlah pinjaman atau RM5 bagi setiap RM1,000

Jenis;
Duti Setem Pindah Hakmilik
(untuk rumah sudah siap sahaja)
Kadar:
- 1% ke atas RM100,000 pertama
- 2% untuk RM400,000 seterusnya
.
.
Fi Guaman:
RM150,000 pertama - 1%
RM150,001 hingga RM850,000 - 0.7%
RM850,001 hingga RM2,000,000 - 0.6%
Atas RM 2,000,000 - 0.5%

Duti Setem;
RM100,000 pertama - 1%
RM100,001 hingga RM500,000 - 2%
Selepas RM500,000 - 3%

Lain-Lain Kos:
Fi Setem (Setiap dokumen) = RM10 - RM20

Akuan Bersumpah = RM30 - RM50
Carian Tanah = RM60 - RM120
Fi Pendaftaran = RM100

.............................................................................

Semak anggaran Yuran Fi Guaman "LEGAL FEES & STAMP DUTY" menggunakan kalkulator di pautan;

http://www.ebanklelong.com/p/legal-fees-stamp-duty.html (hasil kiraan adalah sekadar anggaran sahaja).

Dapatkan bantuan khidmat Ejen Hartanah dan peguam bagi memudahkan urusan jual beli jika perlu.

Dah baca sampai habis?

**LIKE + SHARE + COMMENT TAG rakan @ orang tersayang sekiranya info ini bermanfaat.

=====
- FaiRealty Lelong @ Fai
- Real Estate Negotiator
- W W W . E B A N K L E L O N G . C O M

Thursday, 2 May 2019

Lokan Panggang di Jalan Sulaman, Kota Kinabalu

LOKAN PANGGANG + PUDING KELAPA MUDA DI JALAN SULAMAN (to die for)

Past few weeks I watched Daphne Iking's InstaStory about this Lokan Panggang and Oyster but never expect to get it this soon.

Adik asked if I want to go to KK during his off day so yeah. Here I am. My kind retreat. Rindu Sabah. The smell of negeri di bawah bayu. Lots of memories (I worked here for a 6-months project in year 2004)

Rented a Myvi, go to kaki gunung, Tamparuli, Kundasang-Ranau-Poring. Jalan dan makan dan jalan.

Went back to KK on the same day.

We stopped by Jalan Sulaman on the way back to KK from Kundasang to try this lokan panggang. Both us love seafood so we decided to try this lokan panggang and puding kelapa. makes perfect match.. makan itu saja no nasik.
Alhamdulillah. whats more could i ask for. Thank you Allah. happy stomach.


First choose the 'tumpuk of lokan'. Price range between RM10-RM12 depending on size.
Then ask restaurant staff to cook for you.

Puding kelapa. Serve cold and naturally sweet from the coconut.


Look at the flesh. the jelly.
Wednesday, 20 March 2019

Holiday tips with the kids - Trip from KL to Seoul

We took Cathay  Dragon from KUL to HK. Transit for an hour at Chek Lap Kok HK International Airport, then departed HK to Incheon with Cathay Pacific.It was an enjoyable experience for the kids. Always stick to the checklist and routines, always supply them with water as the long flight may cause them feeling dry and thirsty all the time. Also, supply them with travelling pillow.

Upon take off or landing, spare few chewing gums, sweets or jellies or candies or small biscuits  for them to eat to keep them calm.Sunday, 10 March 2019

Oldest Living Person

Consecutive years award goes to Japanese, look at their way of living. Lifestyle, food intake becoming my benchmark for staying healthy.
So this year I am considering a visit to Sapporo,Hokkaido and Tokyo . Dying to taste its freshest tuna sashimi, to have it serve fresh from the sea or the wet market.
Lets book the ticket. 🇯🇵 here we come.

Sunday, 19 June 2016

Property points to ponder

https://m.facebook.com/notes/abe-nazz-daimyo-ecopark/kitabul-daimyo-kuasai-teknik-asas-perbankan/484303788446107/

Post by my Jagers Corp lead, Abe Nazz

Saturday, 4 June 2016

Bouncy Castle for Rent (ABC-Ain Bouncy Castle)

I have 3 bouncy castles for rent on birthday party, or other events

Tuai Padi Antara Masak ASB

Teknik k15 dari Kentzige Bruang.
Tuai Padi Antara Masak.

Haha excited dah keluar cth. Sblm ni agak2 j teknik ni.
ROI Paling Tinggi.

Knp x apply 400k terus? Jika ambe pd kedudukan bro skang, ini yg ambe buat:

1. Apply ASB Financing utk diri sendiri dan psgn. Xde psgn? ASB & ASB2 then.
2. 200k each. Total 400k.
3. Islamik, tenure 30 thn (max), tanpa insuran.
4. Byrn 1098.22 sebulan utk 200k ASB Financing. Assume 1,100/bln. Dh apply 400k, maknanya perlu 2,200/bln.
5. Mula byr bln Ogos.
6. Bayar hingga Disember. Ogos hingga, Disember br 5 bulan.
7. 5bulan x 2,200/bln = 11,000 je kot modal utk 2016. Ada lg balance 4k kot. Ok la, tolak lg 126 yuran proses 2 ASBF tu.
8. 2 jan2017 dh dpt dividen dan bonus.
9. 7.25% x 400k ÷ 12bln x 6bln = 14,500 dividen.
10. Bonus 0.5% x 400k ÷ 120bln x 6bln = 100
11. 4,000 - 126 + 14,500 + 100 = 16,374 modal pd jan 2016
12. Hanya mampu byr hingga 7bln shj.
13. Sila terminate kedua2 ASBF
tu berkuatkuasa bulan julai2017.
14. Pastikan banker bro sorg yg fhm arahan ni dan uruskan spt yg bro nk. Isi form terminate minggu pertama bln jun dan bgtau dgn jelas kat banker nk akaun tu terminate bln julai.
15. Reapply ASBF 200k+200k pd masa, sama submit borg terminate tu. Ingatkan banker supaya ASBF yg br kuatkuasa sebaik shj selesai terminate.
16. Bln julai bro akan dpt prinsipal hasil terminate dlm 4,800.
17. Bln 9 mula byr ASBF yg br.
18. 2018 bro blh plan utk 200k ASB2F plak.

Dgn izin bos.